Poděkování

Děkujeme všem členům RC Žaltmánek, malým i velkým, všem našim příznivcům a účastníkům akcí, které pořádáme, dále všem, kteří s námi tyto akce připravují a organizují (TŠ Balare, Hasiči Malé Svatoňovice, Klub českých turistů a FALEMOa další) a v neposlední řadě také těm, kteří nám pomáhají a podporují nás i finančně - NN STEEL s.r.o. Batňovice, Zelenina M. Pelcová, Svazek obcí Jestřebí hory a obec Malé Svatoňovice. (5.1.2015)

 

Rádi bychom poděkovali vedení obce Malé Svatoňovice za poskytnutí prostor pro hernu a nájemní smlouvu, ve které je stanoven pouze symbolický měsíční příspěvek za energie. Dále děkujeme za průběžnou podporu ve formě množení materiálů pro děti, tisk a distribuci letáků na jednotlivé pořádané akce v obci Malé Svatoňovice.
Mnohokrát děkujeme i všem sponzorům a rodinám, kteří nám přispěli hmotným vybavením při rozjezdu rodinného centra. Z místních podnikatelů nás podpořili Cukrárna a Ovoce-zelenina Malé Svatoňovice.

Dále děkujeme dětem, které věnovaly do herny některé ze svých starších hraček.
A nakonec nemalý dík patří všem, kteří nám pomáhali a pomáhají s přípravami na jednotlivých akcích.