RC Žaltmánek - jak jsme vznikli

Myšlenka vybudování herničky, neboli útočiště pro děti především do 3 let se zrodila nezávisle v hlavách několika svatoňovických maminek. Maminky se postupně chodily dotazovat na obecní úřad, zda by byl nějaký volný vhodný prostor pro tento účel k dispozici. Až se jednoho dne ukázaly jako nejvhodnější nevyužité prostory v administrativní budově za poštou, původně v celkem dezolátním stavu.

Užitečnost takovéto herničky a místa střetávání je nejklíčovější především pro naše nejmenší děti, tedy předškolkového věku, které se už od necelého prvního roku dožadují intenzivního sociálního kontaktu, jenom maminka jim prostě už nestačí. V létě, kdy jsou všichni venku je to o něco jednodušší, i když pěkných čistých travnatých ploch, kde by bylo možné děti „vypustit“ v obci moc není. Horší je to ovšem v zimě, kdy je venku ošklivo a brzy tma a přesto je důležité mít pro děti nějakou zábavu či program. A to už se nejedná jen o ty nejmenší, ale o všechny věkové kategorie. Nezanedbatelnou úlohu ve zřízení rodinného centra hraje samozřejmě i sociální kontakt pro maminky, které jsou delší čas na rodičovské dovolené.

Z těchto výše uvedených důvodů a s vidinou dalších cílů se zhruba 6 rodin pustilo v listopadu 2009 do rekonstrukce obcí předaných prostor a za neuvěřitelné 3 víkendy a v posledním týdnu i každé odpoledne se podařilo vybourat a začistit příčku a průhled, zrenovovat stropy, vymalovat, dobetonovat nerovnosti v podlaze, položit koberec, zřídit kuchyňku, zajistit stolečky a židličky pro děti, natřít stoličky a topenové truby a za spolupráce obce zprovoznit osvětlení a elektroinstalace. Na závěr samozřejmě velký úklid a výzdoba.

Po úspěšném zrekonstruování prostor Rodinného centra Žaltmánek z Jestřebích hor a žádosti o registraci nového občanského sdružení se stejným názvem jsme se vrhli do plánování programu a akcí.

Hlavním naším cílem je provozování rodinného centra – veřejné herny, kde se mohou vzájemně setkávat maminky a ostatní rodinní příslušníci a jejich děti. 

Dalším naším cílem je vytvářet co nejširší podmínky pro aktivní zapojení občanů, zejména rodin s dětmi, do společenského a kulturního života pořádáním akcí pro veřejnost spojených s tradičními obyčeji i novodobými zvyky. Každoročně připravujeme dětskou trasu pochodu Krvavej Čepelka, na podzim pak organizujeme Drakiádu a v zimě probíhá naše nejnavštěvovanější akce Čertovský rej.

Za Rodinné centrum Žaltmánek z Jestřebích hor, o.s. se na Vás těší Hana Jelínková a Lucie Kociánová.